Yeterlilik Kodu

TR00201249

Yeterlilik Adı
Rezervasyon Elemanı Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Seyahat, turizm ve boş zaman
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4221.08 - 4223.03

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Rezervasyon elemanının sahip olduğu transfer, yer ayırtma, konaklama işletmeleri ve rezervasyon ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Anadolunun tarih öncesi çağlarını, Anadoluda yaşamış uygarlıkları ve Türkiyenin genel coğrafi özelliklerini, tarihi ve doğal güzelliklerini konuklara tanıtır.
 • İletişim tekniklerine göre konuk tiplerine uygun davranır.
 • Turizm hareketlerine uygun olarak paket tur hazırlar ve transferi gerçekleştirir, paket tur üretimi ön hazırlıklarını yapar ve paket tur içerisinde yer alan işletmeleri tanır.
 • Gelen giden belgelerin akışını izler, dosyalama sistemini ve arşivleme sistemini oluşturur.
 • İş için hazırlık yapar, rezervasyon sistemlerini tanır, otel rezervasyonu yapar, rezervasyon departmanı ile diğer birimler arasında ilişkiyi sağlar.
 • Rezervasyon tekniğine uygun rezervasyon alır.
 • Acente rezervasyon otomasyon programlarını tanır, kullanır, doküman hazırlar ve çıktı alır.
 • Eğlence hizmetleri departmanında aktivite programlarını araştırarak animasyona hazırlık yapar.
 • Konuklara rehberlik hizmeti vermek için ön hazırlık yapar, seyahatler süresince konuklara rehberlik hizmeti verir.
 • Mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgisine sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201249


Yeterlilik Adı
Rezervasyon Elemanı Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Rezervasyon elemanının sahip olduğu transfer, yer ayırtma, konaklama işletmeleri ve rezervasyon ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Anadolunun tarih öncesi çağlarını, Anadoluda yaşamış uygarlıkları ve Türkiyenin genel coğrafi özelliklerini, tarihi ve doğal güzelliklerini konuklara tanıtır.
 • İletişim tekniklerine göre konuk tiplerine uygun davranır.
 • Turizm hareketlerine uygun olarak paket tur hazırlar ve transferi gerçekleştirir, paket tur üretimi ön hazırlıklarını yapar ve paket tur içerisinde yer alan işletmeleri tanır.
 • Gelen giden belgelerin akışını izler, dosyalama sistemini ve arşivleme sistemini oluşturur.
 • İş için hazırlık yapar, rezervasyon sistemlerini tanır, otel rezervasyonu yapar, rezervasyon departmanı ile diğer birimler arasında ilişkiyi sağlar.
 • Rezervasyon tekniğine uygun rezervasyon alır.
 • Acente rezervasyon otomasyon programlarını tanır, kullanır, doküman hazırlar ve çıktı alır.
 • Eğlence hizmetleri departmanında aktivite programlarını araştırarak animasyona hazırlık yapar.
 • Konuklara rehberlik hizmeti vermek için ön hazırlık yapar, seyahatler süresince konuklara rehberlik hizmeti verir.
 • Mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgisine sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Seyahat, turizm ve boş zaman

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4221.08 - 4223.03


İlişki Türü

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201249

Qualification Title
Certificate of Mastership for Reservations Personnel
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasTravel, tourism and leisure
National Occupation Classification

ISCO 08: 4221.08 - 4223.03

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a reservations personnel, which are performing transfers, bookings, accommodation and reservations operations. - To introduce the prehistoric ages of Anatolia, ancient Anatolian civilizations and the general geographical features of Turkey and its historical and natural beauties to the guests - Be able to behave according to the origins of the guests and in accordance with the communication techniques - Preparing package tours and performing transfer operations in accordance with tourism standards, making preliminary preparations for package tour planning and learning enterprises included in the package tours - Tracking incoming, outgoing documents, creating filing system and archiving system - Preparing for work activities, getting to know booking systems, making hotel reservations, providing communication between the reservations department and the other units - Making reservations in line with the reservation technique - Learning about agency reservation automation programs, using them, preparing documents and printing out - Preparing for animation activities by exploring activity programs in the entertainment services department - Preparation to provide guidance to guests, providing guidance to the guests during the trips - Listening, reading, writing, speaking and communicating in a foreign language using the terminology required by the profession

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Accommodation and Travel Services.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201249


Qualification Title
Certificate of Mastership for Reservations Personnel

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in qualifications required for a reservations personnel, which are performing transfers, bookings, accommodation and reservations operations. - To introduce the prehistoric ages of Anatolia, ancient Anatolian civilizations and the general geographical features of Turkey and its historical and natural beauties to the guests - Be able to behave according to the origins of the guests and in accordance with the communication techniques - Preparing package tours and performing transfer operations in accordance with tourism standards, making preliminary preparations for package tour planning and learning enterprises included in the package tours - Tracking incoming, outgoing documents, creating filing system and archiving system - Preparing for work activities, getting to know booking systems, making hotel reservations, providing communication between the reservations department and the other units - Making reservations in line with the reservation technique - Learning about agency reservation automation programs, using them, preparing documents and printing out - Preparing for animation activities by exploring activity programs in the entertainment services department - Preparation to provide guidance to guests, providing guidance to the guests during the trips - Listening, reading, writing, speaking and communicating in a foreign language using the terminology required by the profession


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Travel, tourism and leisure

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 4221.08 - 4223.03


Relationship Type

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Accommodation and Travel Services.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-