Yeterlilik Kodu

TR00201438

Yeterlilik Adı
Sac İşleri Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Mekanik ve metal ticareti
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7213.24

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Sac işleri elamanının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Standartlara ve kurallara göre teknik resim çizer.
 • Temel soğuk şekillendirme ve lehimleme yapar, temel sıcak şekillendirme yapar, yatay konumda temel oksi-gaz kaynağı ve oksijenle kesme yapar, temel elektrik ark kaynağı ve elektrik direnç kaynağı yapar.
 • Paket programa kullanım ayarı yapar, düzlem seçer, katı model oluşturur, montaj modelleme yapar, katı modeli teknik resme aktarır ve çizer.
 • Elektrik devresi yapar ve ölçme, elektrik tesislerini bağlar ve asenkron motorlara kumanda eder.
 • Metalleri makinelerde ve soğuk şekillendirme kalıplarında şekillendirir, seri iş kalıplarını yapar, bu kalıpların yardımıyla çelik eşya imalat işlerini yapar ve sacları kabartır.
 • Oksi-gaz kaynağıyla pozisyon kaynaklarını, sert lehimleme ve çelik olmayan gereçlerin kaynağını yapar.
 • Elektrik ark kaynağıyla çeşitli dolgu ve pozisyon kaynakları ve MIG-MAG kaynak tekniğiyle kaynak yapar.
 • Metal yüzeylerini temizler, temizleme sonrasında metal yüzeylerin korunmasını ve güzel görünmesini sağlar.
 • NC ve CNC tezgâhlarında kesme ve bükme yapar.
 • Metalleri kabartma veya farklı yöntemlerle sıvama yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Sac İşleri mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201438


Yeterlilik Adı
Sac İşleri Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Sac işleri elamanının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Standartlara ve kurallara göre teknik resim çizer.
 • Temel soğuk şekillendirme ve lehimleme yapar, temel sıcak şekillendirme yapar, yatay konumda temel oksi-gaz kaynağı ve oksijenle kesme yapar, temel elektrik ark kaynağı ve elektrik direnç kaynağı yapar.
 • Paket programa kullanım ayarı yapar, düzlem seçer, katı model oluşturur, montaj modelleme yapar, katı modeli teknik resme aktarır ve çizer.
 • Elektrik devresi yapar ve ölçme, elektrik tesislerini bağlar ve asenkron motorlara kumanda eder.
 • Metalleri makinelerde ve soğuk şekillendirme kalıplarında şekillendirir, seri iş kalıplarını yapar, bu kalıpların yardımıyla çelik eşya imalat işlerini yapar ve sacları kabartır.
 • Oksi-gaz kaynağıyla pozisyon kaynaklarını, sert lehimleme ve çelik olmayan gereçlerin kaynağını yapar.
 • Elektrik ark kaynağıyla çeşitli dolgu ve pozisyon kaynakları ve MIG-MAG kaynak tekniğiyle kaynak yapar.
 • Metal yüzeylerini temizler, temizleme sonrasında metal yüzeylerin korunmasını ve güzel görünmesini sağlar.
 • NC ve CNC tezgâhlarında kesme ve bükme yapar.
 • Metalleri kabartma veya farklı yöntemlerle sıvama yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Mekanik ve metal ticareti

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7213.24


İlişki Türü

Sac İşleri mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201438

Qualification Title
Certificate of Mastership for Sheet Metal
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMechanics and metal trades
National Occupation Classification

ISCO 08: 7213.24

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain qualifications required for a sheet metal personnel - Technical drawings according to standards and rules - Basic cold forming and soldering, basic hot forming, basic oxy-gas welding in horizontal position and oxygen cutting, basic electric arc welding and electrical resistance welding - Package program usage adjustment, platform selection, solid model creation, assembly modeling, solid model technical drawing transfer and - Making and measuring electrical circuits, connecting electrical installations and controlling asynchronous motors - Forming metal in machines and cold forming molds, making serial work molds, making steel product manufacturing with the help of these molds and embossing the sheet metals -Oxy-gas welding of position welds, brazing and non-steel welding - Welding with various filling and position welders and with MIG-MAG welding technique by using electric arc welding - Cleaning metal surfaces, making sure to protect metal surfaces after cleaning and making them look good - Ability to cut and bend in NC and CNC machines - Metal embossing or plastering with different techniques

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

Is an asset for working in Sheet Metal profession. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201438


Qualification Title
Certificate of Mastership for Sheet Metal

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain qualifications required for a sheet metal personnel - Technical drawings according to standards and rules - Basic cold forming and soldering, basic hot forming, basic oxy-gas welding in horizontal position and oxygen cutting, basic electric arc welding and electrical resistance welding - Package program usage adjustment, platform selection, solid model creation, assembly modeling, solid model technical drawing transfer and - Making and measuring electrical circuits, connecting electrical installations and controlling asynchronous motors - Forming metal in machines and cold forming molds, making serial work molds, making steel product manufacturing with the help of these molds and embossing the sheet metals -Oxy-gas welding of position welds, brazing and non-steel welding - Welding with various filling and position welders and with MIG-MAG welding technique by using electric arc welding - Cleaning metal surfaces, making sure to protect metal surfaces after cleaning and making them look good - Ability to cut and bend in NC and CNC machines - Metal embossing or plastering with different techniques


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mechanics and metal trades

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7213.24


Relationship Type

Is an asset for working in Sheet Metal profession. One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-