Yeterlilik Kodu

TR00201256

Yeterlilik Adı
Sebze Yetiştiriciliği Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 6111.24

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Sebzelerin yetiştirilmesi, hasadı ve pazarlanması yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Bitkilerin su metabolizması, organik madde faaliyeti ve bitkilerde büyüme, gelişme hakkında bilgiye sahiptir.
 • Bitkinin hücre, doku, vegetatif ve generatif organ hakkında bilgiye sahiptir.
 • Bitki yetiştiriciliği için gerekli olan toprak, bitki, üretim, çevre koşulları, sera, kültürel bakım ve pazarlama hakkında bilgiye sahiptir.
 • Tohum, spor, çelik, aşı, daldırma, ayırma ve bölmeyle üretim hakkında bilgiye sahiptir.
 • Toprak, gübreleme ve toprak hazırlığı hakkında bilgiye sahiptir.
 • Bitki hastalıkları, bitki zararlılarıyla mücadele yöntemlerini bilir.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapar.
 • Meyvesi, çiçek tablası, yaprağı, baklası yenen ve kabakgil sebzelerini yetiştirir.
 • Topraksız tarım hazırlığı ve hidroponik sistemleri kurar.
 • Organik tarımda hazırlık, üretim ve zararlılarla mücadele hakkında bilgiye sahiptir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Sebze yetiştiriciliği mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201256


Yeterlilik Adı
Sebze Yetiştiriciliği Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Sebzelerin yetiştirilmesi, hasadı ve pazarlanması yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Bitkilerin su metabolizması, organik madde faaliyeti ve bitkilerde büyüme, gelişme hakkında bilgiye sahiptir.
 • Bitkinin hücre, doku, vegetatif ve generatif organ hakkında bilgiye sahiptir.
 • Bitki yetiştiriciliği için gerekli olan toprak, bitki, üretim, çevre koşulları, sera, kültürel bakım ve pazarlama hakkında bilgiye sahiptir.
 • Tohum, spor, çelik, aşı, daldırma, ayırma ve bölmeyle üretim hakkında bilgiye sahiptir.
 • Toprak, gübreleme ve toprak hazırlığı hakkında bilgiye sahiptir.
 • Bitki hastalıkları, bitki zararlılarıyla mücadele yöntemlerini bilir.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapar.
 • Meyvesi, çiçek tablası, yaprağı, baklası yenen ve kabakgil sebzelerini yetiştirir.
 • Topraksız tarım hazırlığı ve hidroponik sistemleri kurar.
 • Organik tarımda hazırlık, üretim ve zararlılarla mücadele hakkında bilgiye sahiptir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Bitki ve hayvancılık ürünleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 6111.24


İlişki Türü

Sebze yetiştiriciliği mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201256

Qualification Title
Certificate of Mastership for Vegetable Growing
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification

ISCO 08: 6111.24

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in growing vegetables, vegetable harvesting, and marketing. - Water metabolism of plants, organic matter activity, and growth and development in plants - Plant's cell, tissue, vegetative and generative organs - Soil, plant, production, environmental conditions, greenhouse, cultural care and marketing required for plant growing - Production by seed, spore, cutting, vaccine, layering, separation and partition - Soil, fertilizing and soil preparation - Methods of combatting plant diseases and plant pests - Developing creativity and making basic drawings - Cultivating vegetables whose fruits, floral receptacles, leafs, and beans are eatable - Establishing hydroponic systems and soilless agriculture preparation - Preparation for organic farming, production and combatting against pests

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working in Vegetable Growing. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201256


Qualification Title
Certificate of Mastership for Vegetable Growing

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in growing vegetables, vegetable harvesting, and marketing. - Water metabolism of plants, organic matter activity, and growth and development in plants - Plant's cell, tissue, vegetative and generative organs - Soil, plant, production, environmental conditions, greenhouse, cultural care and marketing required for plant growing - Production by seed, spore, cutting, vaccine, layering, separation and partition - Soil, fertilizing and soil preparation - Methods of combatting plant diseases and plant pests - Developing creativity and making basic drawings - Cultivating vegetables whose fruits, floral receptacles, leafs, and beans are eatable - Establishing hydroponic systems and soilless agriculture preparation - Preparation for organic farming, production and combatting against pests


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Crop and livestock production

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 6111.24


Relationship Type

It is an asset for working in Vegetable Growing. One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-