Yeterlilik Kodu

TR00201453

Yeterlilik Adı
Sırt Üstü Dekorlama Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3119.57

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlama, farklı tekniklerde sır üstü dekor uygulama, dekor pişirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sıvama, plaka ve sucuk yöntemleri, çeşitli formları şekillendirir, pişirir ve seramik ürünler üzerine füzyon vitray uygulamaları yapar.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirir ve temel çizimler yapar
 • Kurallarına göre teknik resim çizer.
 • Basit geometrik formları ve cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizimler yapar.
 • El dekoru tekniklerini kullanarak bisküvi ve sırlı pişirimi yapılmış çeşitli karo-fayans, sofra ve süs eşyaları üzerine tekniğine uygun, estetik güzelliğe sahip dekorlar yapar.
 • Bilgisayarda tasarım programları, seramik ve cam formları ile desenleri tasarlar.
 • Tarih çağları, Türk sanatı, batı sanatı, çağdaş Türk sanatı ve sanat akımlarını inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapar.
 • İnsan figürü ve portresini detaylarıyla oran-orantı kurallarına ve desen tekniğine uygun çizimler yapar.
 • Düz elek baskı (serigrafi), tambur baskı ve indirekt baskı (çıkartma) tekniklerini kullanarak sırlı pişirimi yapılmış çeşitli karo-fayans, sofra eşyaları ve süs eşyaları üzerine tekniğine uygun, estetik güzelliğe sahip dekorlar yapar.

 

Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Sırt Üstü Dekorlama alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201453


Yeterlilik Adı
Sırt Üstü Dekorlama Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlama, farklı tekniklerde sır üstü dekor uygulama, dekor pişirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sıvama, plaka ve sucuk yöntemleri, çeşitli formları şekillendirir, pişirir ve seramik ürünler üzerine füzyon vitray uygulamaları yapar.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirir ve temel çizimler yapar
 • Kurallarına göre teknik resim çizer.
 • Basit geometrik formları ve cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizimler yapar.
 • El dekoru tekniklerini kullanarak bisküvi ve sırlı pişirimi yapılmış çeşitli karo-fayans, sofra ve süs eşyaları üzerine tekniğine uygun, estetik güzelliğe sahip dekorlar yapar.
 • Bilgisayarda tasarım programları, seramik ve cam formları ile desenleri tasarlar.
 • Tarih çağları, Türk sanatı, batı sanatı, çağdaş Türk sanatı ve sanat akımlarını inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapar.
 • İnsan figürü ve portresini detaylarıyla oran-orantı kurallarına ve desen tekniğine uygun çizimler yapar.
 • Düz elek baskı (serigrafi), tambur baskı ve indirekt baskı (çıkartma) tekniklerini kullanarak sırlı pişirimi yapılmış çeşitli karo-fayans, sofra eşyaları ve süs eşyaları üzerine tekniğine uygun, estetik güzelliğe sahip dekorlar yapar.

 


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3119.57


İlişki Türü

Sırt Üstü Dekorlama alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201453

Qualification Title
Certificate of Mastership for Sgrafitto Decoration
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08: 3119.57

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in preparing patterns according to the structure and technique, to apply glaze decorations with different techniques, and decoration firing. - Plastering, plate and sausage methods, styling various forms, cooking and fused stained glass applications on ceramic products - Developing creativity and making basic drawings - Drafting technical drawings according to the rules - Observing and examining simple geometric forms and lifeless models, drawing according to scale-ratio and composition principles - To make aesthetic decorations on ceramic tile with bisque and glazed firing, on various tableware and ornaments by using the decoration manually techniques - Designing ceramic and glass forms and patterns with software programs on the computer - Researching the historical periods, Turkish art, western art, contemporary Turkish art and art movements and making iconographic and plastic analysis of works belonging that periods - Making drawings of human figures and portraits in detail in accordance with the ratio-proportion rules and pattern technique with details - To make aesthetic decorations on various glaze fired ceramic tiles, tableware and ornaments by using flat screen printing (serigraphy), drum printing and indirect printing (sticking) techniques

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

One can start up business in the field of Sgrafitto Decoration. It is an asset for recruitment.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201453


Qualification Title
Certificate of Mastership for Sgrafitto Decoration

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competencies in preparing patterns according to the structure and technique, to apply glaze decorations with different techniques, and decoration firing. - Plastering, plate and sausage methods, styling various forms, cooking and fused stained glass applications on ceramic products - Developing creativity and making basic drawings - Drafting technical drawings according to the rules - Observing and examining simple geometric forms and lifeless models, drawing according to scale-ratio and composition principles - To make aesthetic decorations on ceramic tile with bisque and glazed firing, on various tableware and ornaments by using the decoration manually techniques - Designing ceramic and glass forms and patterns with software programs on the computer - Researching the historical periods, Turkish art, western art, contemporary Turkish art and art movements and making iconographic and plastic analysis of works belonging that periods - Making drawings of human figures and portraits in detail in accordance with the ratio-proportion rules and pattern technique with details - To make aesthetic decorations on various glaze fired ceramic tiles, tableware and ornaments by using flat screen printing (serigraphy), drum printing and indirect printing (sticking) techniques


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Materials (glass, paper, plastic and wood)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 3119.57


Relationship Type

One can start up business in the field of Sgrafitto Decoration. It is an asset for recruitment.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-