Yeterlilik Kodu

TR00201259

Yeterlilik Adı
Soğutma ve İklimlendirme Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3115.06

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yaşam ortamları ve saklama depolarında soğutma, ısıtma, nem, temiz ve oksijenli hava ihtiyacını karşılayan sistem veya cihazların bakım/onarım ve montajına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fiziksel ve elektriksel büyüklükleri ölçer, analog devre kurma ile baskı devre çıkartır.
 • Teknik resim çizimi yapar.
 • Cihaz montaj işlemlerini ve cihaz bağlantıları yapar.
 • Ölçü aletlerini kullanarak cihazın elektrik, gaz, hava ve su devrelerindeki ölçümleri, arızaların tespitini yapar.
 • Müşteri istekleri doğrultusunda servis hizmetleri yapar.
 • Bakım-onarım işlemlerini katalog değerlerine göre yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Soğutma ve İklimlendirme alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201259


Yeterlilik Adı
Soğutma ve İklimlendirme Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yaşam ortamları ve saklama depolarında soğutma, ısıtma, nem, temiz ve oksijenli hava ihtiyacını karşılayan sistem veya cihazların bakım/onarım ve montajına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fiziksel ve elektriksel büyüklükleri ölçer, analog devre kurma ile baskı devre çıkartır.
 • Teknik resim çizimi yapar.
 • Cihaz montaj işlemlerini ve cihaz bağlantıları yapar.
 • Ölçü aletlerini kullanarak cihazın elektrik, gaz, hava ve su devrelerindeki ölçümleri, arızaların tespitini yapar.
 • Müşteri istekleri doğrultusunda servis hizmetleri yapar.
 • Bakım-onarım işlemlerini katalog değerlerine göre yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektrik ve enerji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3115.06


İlişki Türü

Soğutma ve İklimlendirme alanında yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201259

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Cooling and Air Conditioning
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification

ISCO 08: 3115.06

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided on maintenance and repair of systems or devices used for supplying cooling, heating, humidity, cleaning and oxygen needs in living environments and storage tanks - Measuring physical and electrical quantities, establishing analog circuits and extracting printed circuits - Technical drawing - Device installation procedures and device connections - Measurement of electricity, gas, air and water circuits by using measuring instruments, detection of defects - To be able to provide services in line with customer requests - Maintenance-repair operations according to the catalog values

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Cooling and Air Conditioning.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201259


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Cooling and Air Conditioning

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided on maintenance and repair of systems or devices used for supplying cooling, heating, humidity, cleaning and oxygen needs in living environments and storage tanks - Measuring physical and electrical quantities, establishing analog circuits and extracting printed circuits - Technical drawing - Device installation procedures and device connections - Measurement of electricity, gas, air and water circuits by using measuring instruments, detection of defects - To be able to provide services in line with customer requests - Maintenance-repair operations according to the catalog values


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electricity and energy

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 3115.06


Relationship Type

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Cooling and Air Conditioning.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-