Yeterlilik Kodu

TR00201233

Yeterlilik Adı
Sosyal Bilimler Lisesi Diploması
Sorumlu KurumOrtaöğretim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://ogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Temel programlar ve yeterlilikler
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak.
 • Öğrencileri, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime hazırlamaktır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Genel

Kategori: Destekleyici

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak
 • Öğrenci, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla (TEOG) tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak
 • Öğretim yılının başlayacağı tarihte öğrenimine ara verenlerde 18 yaşını bitirmemiş olmak
 • Bu okullara devam zorunluğu vardır
Başarma ŞartlarıHazırlık sınıfı vardır. Beş yıllık eğitim veren (öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.) (Mezuniyet puanı; 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.) sosyal bilimler lisesi programını başarı ile tamamlamış olur.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık eder.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201233


Yeterlilik Adı
Sosyal Bilimler Lisesi Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak.
 • Öğrencileri, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime hazırlamaktır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Genel

Kategori: Destekleyici


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Millî Eğitim Temel Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Temel programlar ve yeterlilikler

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Bulvarı No 98 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Kat 5 Kızılay ÇANKAYA ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık eder.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak
 • Öğrenci, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla (TEOG) tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak
 • Öğretim yılının başlayacağı tarihte öğrenimine ara verenlerde 18 yaşını bitirmemiş olmak
 • Bu okullara devam zorunluğu vardır

Edinme Yolları

Hazırlık sınıfı vardır. Beş yıllık eğitim veren (öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.) (Mezuniyet puanı; 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.) sosyal bilimler lisesi programını başarı ile tamamlamış olur.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201233

Qualification Title
Social Sciences High School Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasBasic programmes and qualifications
National Occupation Classification-
Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

To provide students a minimum of a general knowledge at the secondary level and to give them the knowledge and strengths to be acquainted with the problems of individuals and communities, to find solutions and contribute to the economic and social development of the country, 2. To prepare the students to higher education in line with their interests, skills, and abilities.

Key Competencies-
Further Info

Orientation: General

Category: Support
 

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school or imam hatip (religious school)
 • To have been admitted to secondary education instititions based on TEOG (Examination for Transition from Primary Education to Secondary Education) points in line with skills and competences of the student
 • To be under 18 at the date of school year (for those who have discontinued their education)
 • Attendance is compulsory for these schools
Conditions for SuccessThere is preparatory class. To have completed five years program in Social Sciences High School (is determined based on learning outcomes of training program according to the scores from written exams, practice exams, performance assignments and projects as well as scores from skills training at enterprises) CGPA; is the arithmetic mean of grade points average in 9, 10, 11 and 12th grades).
Progression Paths (Relationship Type)

Provides the basis for training students as science persons in Literature and Social Sciences.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201233


Qualification Title
Social Sciences High School Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

To provide students a minimum of a general knowledge at the secondary level and to give them the knowledge and strengths to be acquainted with the problems of individuals and communities, to find solutions and contribute to the economic and social development of the country, 2. To prepare the students to higher education in line with their interests, skills, and abilities.


Further Info

Orientation: General

Category: Support
 


Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Basic programmes and qualifications

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education General Directorate of Secondary Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Provides the basis for training students as science persons in Literature and Social Sciences.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school or imam hatip (religious school)
 • To have been admitted to secondary education instititions based on TEOG (Examination for Transition from Primary Education to Secondary Education) points in line with skills and competences of the student
 • To be under 18 at the date of school year (for those who have discontinued their education)
 • Attendance is compulsory for these schools

Ways To Acquire

There is preparatory class. To have completed five years program in Social Sciences High School (is determined based on learning outcomes of training program according to the scores from written exams, practice exams, performance assignments and projects as well as scores from skills training at enterprises) CGPA; is the arithmetic mean of grade points average in 9, 10, 11 and 12th grades).


Country Code
-