Yeterlilik Kodu

TR00201265

Yeterlilik Adı
Takı İmalatı (Kıymetli Metal ve Taş İşlemeciliği) Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2163.21

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Kıymetli metal ve taşların çeşitli üretim tekniklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Takının gelişim evrelerini bilerek ekonomiye olan katkısını kavrar.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirir ve temel çizimler yapar.
 • Ölçekli çizim, geometrik çizim, perspektif, görünüş çıkarma, üç boyutlu takı formu yapar.
 • Takı yapımında kullanılan tel ve levhayı hazırlayıp şekillendirerek basit takı yapar.
 • Ölçü alır, cam ve metal obje çizer ve renklendirir, takıda detay çizimlerini, sitilizasyon ve deformasyon ile takı çizimi yapar.
 • Her çeşit yarı mamul takı yüzeyine süsleme teknikleriyle yüzey süslemesi yapar.
 • Her çeşit takının dökümünü yaparak seri üretim yapar.
 • Mum model hazırlama teknikleriyle mum modeli döküme hazır hale getirir.
 • Telkari, hasır örme ve kakma-kabartma teknikleriyle takı yapar.
 • Her çeşit takının çizimini ve üretimini yapar.
 • Bilgisayarlı takı tasarım atölyesinde takı çizimi yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Takı İmalatı alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201265


Yeterlilik Adı
Takı İmalatı (Kıymetli Metal ve Taş İşlemeciliği) Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Kıymetli metal ve taşların çeşitli üretim tekniklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Takının gelişim evrelerini bilerek ekonomiye olan katkısını kavrar.
 • Yaratıcı güçlerini geliştirir ve temel çizimler yapar.
 • Ölçekli çizim, geometrik çizim, perspektif, görünüş çıkarma, üç boyutlu takı formu yapar.
 • Takı yapımında kullanılan tel ve levhayı hazırlayıp şekillendirerek basit takı yapar.
 • Ölçü alır, cam ve metal obje çizer ve renklendirir, takıda detay çizimlerini, sitilizasyon ve deformasyon ile takı çizimi yapar.
 • Her çeşit yarı mamul takı yüzeyine süsleme teknikleriyle yüzey süslemesi yapar.
 • Her çeşit takının dökümünü yaparak seri üretim yapar.
 • Mum model hazırlama teknikleriyle mum modeli döküme hazır hale getirir.
 • Telkari, hasır örme ve kakma-kabartma teknikleriyle takı yapar.
 • Her çeşit takının çizimini ve üretimini yapar.
 • Bilgisayarlı takı tasarım atölyesinde takı çizimi yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
El sanatları

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2163.21


İlişki Türü

Takı İmalatı alanında kendi iş yerini açabilir. İşe girmede tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201265

Qualification Title
Certificate of Mastership for Jewelery Production (Precious Metal and Stone Processing)
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification

ISCO 08: 2163.21

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided on a variety of production techniques about precious metals and stones - Understanding the contribution of jewelry to the economy by knowing their developmental stages - Ability to develop creativity and make basic drawings - To gain proficiency in making scaled drawings, geometric drawings, perspective, appearance, and three dimensional jewelry forms - Ability to make simple jewelry by preparing and shaping the wire and plate used in jewelry making - Measuring the size, drawing and coloring glass and metal objects, detailed jewelry drawings, drawing jewelry with stylization and deformation - All kinds of semi finished jewelry surface decoration with decorative techniques - Making mass production by casting all kinds of jewelry - Making ready for wax model casting with wax model preparation techniques - Making jewelry by using wirework, wire mesh, inlaying and embossing techniques - Drawing and producing all kinds of jewelry - Making jewelry drawing at computerized jewelry design workshop

Key Competencies-
Further Info

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

One can start up business in Jewelry Production. It is an asset for recruitment.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201265


Qualification Title
Certificate of Mastership for Jewelery Production (Precious Metal and Stone Processing)

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training are provided on a variety of production techniques about precious metals and stones - Understanding the contribution of jewelry to the economy by knowing their developmental stages - Ability to develop creativity and make basic drawings - To gain proficiency in making scaled drawings, geometric drawings, perspective, appearance, and three dimensional jewelry forms - Ability to make simple jewelry by preparing and shaping the wire and plate used in jewelry making - Measuring the size, drawing and coloring glass and metal objects, detailed jewelry drawings, drawing jewelry with stylization and deformation - All kinds of semi finished jewelry surface decoration with decorative techniques - Making mass production by casting all kinds of jewelry - Making ready for wax model casting with wax model preparation techniques - Making jewelry by using wirework, wire mesh, inlaying and embossing techniques - Drawing and producing all kinds of jewelry - Making jewelry drawing at computerized jewelry design workshop


Further Info

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Handicrafts

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 2163.21


Relationship Type

One can start up business in Jewelry Production. It is an asset for recruitment.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-