Yeterlilik Kodu

TR00201285

Yeterlilik Adı
Yüksek Gerilim Sistemleri Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Elektrik ve enerji
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3113.14

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yüksek gerilim sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fiziksel, elektriksel büyüklükleri ölçer, el ve güç aletlerini kullanır ,temel elektrik devrelerini kurar.
 • Temel elektrik devrelerini yönelik uygular hesaplamaları yapar, elektriğin temel esaslarını uygular, doğru akım ve alternatif akım esasları ile motorları kullanır.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizer, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizer.
 • Yüksek gerilim sistemlerine ait enerji üretim ve dağıtım merkez donanımlarını seçer ve montaj yapar.
 • Yüksek gerilim sistemlerine ait enerji nakil hatları ve donanımları, koruma sistemleri donanımlarını seçer ve uygulama yapar.
 • Yüksek gerilim tesislerine ait dağıtım pano sistemleri malzemelerini seçer ve montaj yapar.
 • Yüksek gerilim sistemlerine ait koruma roleleri ve modüler hücre sistemleri donanımlarını seçer, montaj ve bağlantılarını yapar.
 • Yüksek gerilim tesislerinin bakım onarımını yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Otomasyon Sistemleri mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201285


Yeterlilik Adı
Yüksek Gerilim Sistemleri Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yüksek gerilim sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Fiziksel, elektriksel büyüklükleri ölçer, el ve güç aletlerini kullanır ,temel elektrik devrelerini kurar.
 • Temel elektrik devrelerini yönelik uygular hesaplamaları yapar, elektriğin temel esaslarını uygular, doğru akım ve alternatif akım esasları ile motorları kullanır.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizer, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizer.
 • Yüksek gerilim sistemlerine ait enerji üretim ve dağıtım merkez donanımlarını seçer ve montaj yapar.
 • Yüksek gerilim sistemlerine ait enerji nakil hatları ve donanımları, koruma sistemleri donanımlarını seçer ve uygulama yapar.
 • Yüksek gerilim tesislerine ait dağıtım pano sistemleri malzemelerini seçer ve montaj yapar.
 • Yüksek gerilim sistemlerine ait koruma roleleri ve modüler hücre sistemleri donanımlarını seçer, montaj ve bağlantılarını yapar.
 • Yüksek gerilim tesislerinin bakım onarımını yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Elektrik ve enerji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3113.14


İlişki Türü

Otomasyon Sistemleri mesleğinde çalışabilmek için tercih sebebidir. Kendi işyerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201285

Qualification Title
Certificate of Mastership for High Voltage Systems
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasElectricity and energy
National Occupation Classification

ISCO 08: 3113.14

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in qualifications required for a high voltage systems serviceman, which are installation, repair, and maintenance of transmission, distribution and protection systems of high voltage plants. - Measuring physical and electrical quantities, using hand and power tools, setting up basic electric circuits - Processes for basic electric circuits, making calculations, application of basic principles of electricity, using engines with direct current and alternating current principles - Drawing in accordance with appropriate norms and standards, standard writing, reading and drawing electronic circuit diagrams - Selecting and installing power generation and distribution center equipment of high voltage systems - Selecting the high voltage transmission lines and equipment, and protection systems of high voltage systems - Selecting and installing the distribution panel systems of high voltage plants - Selecting, installing and connecting protection relays and modular cell systems of high voltage systems - Maintenance and repair of high voltage plants

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course

Conditions for Success* Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working in Automated Control Systems profession. One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201285


Qualification Title
Certificate of Mastership for High Voltage Systems

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in qualifications required for a high voltage systems serviceman, which are installation, repair, and maintenance of transmission, distribution and protection systems of high voltage plants. - Measuring physical and electrical quantities, using hand and power tools, setting up basic electric circuits - Processes for basic electric circuits, making calculations, application of basic principles of electricity, using engines with direct current and alternating current principles - Drawing in accordance with appropriate norms and standards, standard writing, reading and drawing electronic circuit diagrams - Selecting and installing power generation and distribution center equipment of high voltage systems - Selecting the high voltage transmission lines and equipment, and protection systems of high voltage systems - Selecting and installing the distribution panel systems of high voltage plants - Selecting, installing and connecting protection relays and modular cell systems of high voltage systems - Maintenance and repair of high voltage plants


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Electricity and energy

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 3113.14


Relationship Type

It is an asset for working in Automated Control Systems profession. One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course


Ways To Acquire

* Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. * Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-